Bộ lọc tìm kiếm

Giấy chứng nhận

Trách nhiệm nhà sản xuất

  - Cung cấp sản phẩm cho bên mua theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và tiêu chuẩn theo mẫu thiết kế đã được 2 bên cùng ký duyệt. Trước khi tiến hành sản xuất, công ty sẽ gởi lệnh sx cho khách hàng kiểm tra lại lần cuối qua Zalo.
  - Cung cấp cho bên B hóa đơn GTGT.
  - Trường hợp Bên Bán bàn giao sản phẩm không đúng với chất lượng, quy cách và mẫu mã như đã thỏa thuận, Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán làm lại trong thời hạn 5-7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phản hồi của Bên Mua, đồng thời tương ứng với số ngày làm lại tính vào số ngày phạt do chậm tiến độ của Bên Bán.
  - Nếu Bên Bán tự ý hủy ngang và không tiếp tục làm hàng cho Bên Mua thì sẽ chịu phạt tối đa không quá 30% trên tổng giá trị đơn hàng hai bên đã ký.
  - Khi có sự tranh chấp với bên thứ 3 về nội dung thông tin, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền đối với nội dung thông tin trên sản phẩm theo yêu cầu của Bên Mua thì Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm và Bên Bán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên Mua bồi thường thiệt hại cho Bên Bán (nếu có).
  - Trường hợp bất khả kháng (do thiên tai, hỏa hoạn…) Bên Bán sẽ có trách nhiệm thông báo cho bên mua để cùng giải quyết.
  - Trường hợp phát sinh những bất đồng mà 2 bên không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra Tòa kinh tế - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh giải quyết, phán quyết  của Tòa là quyết định cuối cùng mà hai bên buộc phải tuân theo. Mọi chi phí cho việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu, trừ  khi có thỏa thuận khác.
  - Hợp đồng được xem đã thanh lý kể từ lúc hai bên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình về giao hàng và thanh toán mà không có bất kỳ khiếu nại nào của các bên.
  - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi sửa đổi bổ sung vào nội dung hợp đồng chỉ có giá trị khi có thỏa thuận bằng văn bản chính thức giữa hai bên.

   

  Giám Đốc
  Nguyễn Minh Tuyến
  0962.602870
  hoahaithanh@gmail.com

  facebook
  Zalo