Sản phẩm

kiểu:Thanh lý máy in lụa (chọn màu)

Dư công suất, công ty Hoa Hải Thanh cần thanh lý 1 số máy in lụa khổ A3 và A2. Máy xuất xứ từ Đài Loan và Mỹ đang hoạt động tốt tại xưởng. 
 
Máy in lụa A3 của Đài Loan: dạng cơ, in nhanh, độ bền cao.
 
Máy in lụa A3
 
Máy in lụa A2 của Đài Loan: xài hơi,  độ bền cao, in chồng màu tuyệt vời. Máy đang sử dụng hàng ngày.
 
Máy in lụa Đài Loan khổ A2
 
Máy in lụa A3 của Mỹ: độ bền 100 năm.
 
Máy in lụa A3 của Mỹ​​

 


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích