Sản phẩm

kiểu:6B1-Ốc quai xi trắng-khói (chọn màu)

- Cạc dạng: đầu tròn, đầu dẹp.
- 2 size: size lớn (đường kính 8mm), size nhỏ (đường kính 5mm).
- Màu sắc: xi trắng, xi khói, xi đồng.

ốc quai xi trắng
ốc quai xi trắng
ốc quai xi trắng
ốc quai xi trắng khói
ốc quai xi trắng
ốc quai xi đồng nhỏ
4 loại ốc quai
Sản phẩm cùng nhóm (7SP)


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích