Sản phẩm

kiểu:5F-Ron đùn viền nhựa (chọn màu)

- Sản phẩm mới.
- Viền chỉ nhựa màu trắng ép lẫn với màu đen, không dán keo, nên không bị sứt chỉ.

ron đen viền nhựa
Sản phẩm cùng nhóm


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích