Sản phẩm

kiểu:5-Ron mũ nón bảo hiểm (chọn màu)

- Viền ron: nhiều màu sắc - bằng nhựa PVC (hàng phổ thông)

ron đùn trơn nhiều màu
 
hoặc  may bằng da, simili trực tiếp lên nón bảo hiểm 
 
 
hoặc ron không mối nối (ron đúc - dùng cho hàng cao cấp). 
 
Ron mũ bảo hiểm  không mối nối

 Sản phẩm cùng nhómMẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích