Sản phẩm

kiểu:17-Túi vải không dệt (chọn màu)

Thông thường nón bảo hiểm thành phẩm sẽ được đóng gói trong túi nylon bóng. Tuy nhiên để quà tặng thêm phần trang trọng, khách hàng có thể sử dụng túi vải không dệt cột dây gút hoặc dây quai có in logo.


tủi vải không dệt
túi vải không dệt

túi vải không dệtMẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích