Sản phẩm

kiểu:13-Ốp gáy mũ nón bảo hiểm (chọn màu)

Ốp gáy thường sử dụng cho mhu vực miền núi để chống lạnh cho phần gáy người sử dụng, vừa có tính trang trí. Có 3 loại chất liệu: da (simili), vải, lưới

ốp da
ốp vải lưới

 


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích