Sản phẩm

Nón bảo hiểm kiểu:4Q-109A (chọn màu)

- Dựa theo mẫu mũ nón bảo hiểm 109 Andes.
- Phong cách mạnh mẽ, sang trọng.
- Có 2 loại:
+ 109K: kiểu nón kính, sử dụng kính ACE lớn, viền ron nhỏ, càng kính phong cách riêng.
+ 109A: kiểu nón kết, sử dụng loại kết haly trơn, thường sử dụng kiểu kết rời.

mũ bảo hiểm 109a
mũ bảo hiểm 109aki
 


Mẫu Nón bảo hiểm khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu Nón bảo hiểm công ty

KH sử dụng Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất Nón bảo hiểm

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích Nón bảo hiểm