Sản phẩm

  Cánh quạt tạo oxy

  Cánh quạt tạo oxy

  Quạt nuôi tôm lá vuông

  Quạt nuôi tôm lá vuông

  Quạt nuôi tôm 3 ống trúc

  Quạt nuôi tôm 3 ống trúc


  Quạt nuôi tôm lá muỗng

  Quạt nuôi tôm lá muỗng

  Trục quạt 2 thành phần

  Trục quạt 2 thành phần

  <b>Thuyền phao nuôi tôm</b>

  Thuyền phao nuôi tôm


  Phao 2 cal chữ U

  Phao 2 cal chữ U

  Phao 2 cal 2 con lăn

  Phao 2 cal 2 con lăn

  Phao 1 cal 1 con lăn

  Phao 1 cal 1 con lăn


  Con lăn phao nuôi tôm.

  Con lăn phao nuôi tôm.

  Cục trượt phao nuôi tôm

  Cục trượt phao nuôi tôm

  Cầu phao

  Cầu phao


  Móc treo dàn quạt nuôi tôm

  Móc treo dàn quạt nuôi tôm

  <b>Thiết bị nuôi tôm</b>

  Thiết bị nuôi tôm

  Hộp giảm tốc - đảo chiều

  Hộp giảm tốc - đảo chiều


  Máy cho tôm ăn tự động

  Máy cho tôm ăn tự động