Sản phẩm

kiểu:7-Máy bơm keo dán ron MBH (chọn màu)

+ Khi chích keo dán ron mũ bảo hiểm, các công ty thường bơm keo bên trong để không bị tràn keo ra bề mặt mũ, nếu chích keo bên ngoài dễ bị chảy lem nhem, làm mất thẩm mỹ mũ bảo hiểm. Mà cũng chỉ dán trên mép nên không chắc chắn, mé bên ngoài khách có thể lật ron ra.
+ Máy bơm keo dán ron mũ bảo hiểm của công ty sx mũ bảo hiểm Hoa Hải Thanh có thể dán keo bên ngoài, phía dưới. Điều này giúp ron dính chặt gáo, không lem nhem, ít hao keo, đáp ứng những yêu cầu của khách hàng khó tính.
- Xem thêm:
1. Máy khoan vỏ gáo MBH
2. Máy cắt ron MBH
3. Máy ép xốp MBH
4. Máy nẹp viền ron MBH
5. Máy dán da MBH
6. 
Máy bơm keo dán ron MBH
7. Ghế nẹp viền ron MBH

 


Mẫu khách hàng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Mẫu công ty

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

KH sử dụng

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Hình sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Video sản xuất

THÔNG TIN CHƯA CẬP NHẬT !

Thông tin hữu ích