0 SP đã chọn
facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

Giấy chứng nhận

Giấy phép ngành in

    - Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác).
    - Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in.
    - Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư.

    ốc kết mũ bảo hiểm

    Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường