0 SP đã chọn
facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất MBH

  Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

  2. Có hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng, áp dụng đáp ứng các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.

  3. Có tối thiểu 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khoa học, kỹ thuật trở lên, được ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  4. Cơ sở vật chất, kỹ thuật: địa điểm sản xuất (cụ thể, rõ ràng, có diện tích mặt bằng để lắp đặt trang thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng); trang thiết bị sản xuất (phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để sản xuất mũ bảo hiểm có chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng…; có phòng thử nghiệm hoặc thuê của tổ chức, doanh nghiệp khác, đủ  năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của mũ bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng.

  Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm. Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp mới, cấp lại và cấp điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận) cho doanh nghiệp đáp ứng điều kiện.

   

  ốc kết mũ bảo hiểm

  Nguồn: https://vpcp.chinhphu.vn/Home/Dieu-kien-san-xuat-phan-phoi-mu-bao-hiem/20167/19234.vgp

  Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường