0 SP đã chọn
facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

    Công ty sản xuất mũ bảo hiểm Sức Sống ký hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với công ty bảo hiểm Bảo Việt. Quyền lợi khách hàng được đảm bảo tối đa khi xảy ra tai nạn. Mức bồi thường 3 tỷ đồng trong thời hạn bảo hiểm, tối đa 1 tỷ đồng/vụ.

    Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường