0 SP đã chọn
facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

Chính sách bán hàng

5. Chiết khấu, huê hồng cao.

    - Chiết khấu, huê hồng cao cho khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm.

    - Vui vẻ, tôn trọng khách hàng. Xem khách hàng là ân nhân.

    Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường