Bộ lọc tìm kiếm

Chính sách bán hàng

5. Chiết khấu, huê hồng cao.

    - Chiết khấu, huê hồng cao cho khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm.

    - Vui vẻ, tôn trọng khách hàng. Xem khách hàng là ân nhân.

    facebook
    Zalo