Bộ lọc tìm kiếm

Chính sách bán hàng

4. Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất.

    - Khách hàng có thể theo dõi, giám sát tiến độ, quá trình sản xuất tại xưởng hoặc qua camera trực tiếp.

    - Năng lực sx: 2.000-3.000sp/ngày

     

    facebook
    Zalo