0 SP đã chọn
facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

Chính sách bảo hành

4. Theo dõi, giám sát quá trình sản xuất.

- Khách hàng có thể theo dõi, giám sát tiến độ, quá trình sản xuất tại xưởng hoặc qua camera trực tiếp.

- Năng lực sx: 2.000-3.000sp/ngày

 

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường