0 SP đã chọn

3/4 ron âm

facebook
Zalo

Bộ lọc tìm kiếm

3/4 ron âm

Sự khác nhau giữa ron lồi và ron âm

 

Gáo MBH 3/4 ron âm

 

- Hình dạng tổng thể và các thành phần cơ bản hoàn toàn giống kiểu MBH 3/4 trơn (ron lồi).
- Khác biệt là mép nón lõm xuống nên khi viền ron (chỉ sử dụng ron vuông) thì bề mặt ron bằng bề mặt gáo nón, không bị nhô cao như loại thông thường.

 

gáo nón bảo hiểm 3/4 ron âm

gáo nón bảo hiểm 3/4 ron âm

gáo nón bảo hiểm 3/4 ron âm

 Danh mục cùng loại

Gọi điện Gọi Điện SMS SMS Chỉ đường Chỉ Đường